Jdi na obsah Jdi na menu
 


činnost knihovny 2019 -2022

KNIHOVNA 2018
 „Březen – MĚSÍC ČTENÁŘŮ“. Děti i dospělí si mohli v  knihovně prolistovat knihy i časopisy a při tom vychutnat čaj nebo dobrou kávu.
Již  po šestnácté  se konala „NOC S ANDERSENEM“.  Zaměřili jsme se na 90. výročí od prvního vydání knížky Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Pro starší děti bylo připraveno téma Rychlých šípů od jejichž vydání uplynulo 80. Let. Velký úspěch sklidil hlavolam  ježek v kleci a jeho vyproštění na čas. Nejlepší čtenářce se to podařilo  za 16 sekund. Děti také vyráběly velikonoční dekorace.
V květnu se knihovníci regionálních knihoven  zúčastnili jednodenního výletu do Prahy. Navštívili  Strahovský klášter a největší zájem sklidil Filosofický sál Strahovské knihovny. Fundovaný výklad a ukázka několika nejstarších knih nadchla všechny přítomné.
Ve dnech 12. a 13.7. 2018 se knihovnice zúčastnila  v Sudoměřicích u Bechyně  7. Ročníku společného semináře Spolku pro obnovu venkova a Svazu knihovníků a informačních pracovníků (region Jižní Čechy).  S příspěvkem Festival Tabook vystoupila  ředitelka Městské knihovny Tábor (Mgr. Eva Měřínská) a Vzdělávací akce pro nejmenší se prezentovala lektorka Městské knihovny Milevsko (Bc. Eva Hlavín).
V říjnu se knihovna zapojila do celostátní akce „Týden knihoven“. V tomto období byla vyhlášena amnestie na upomínky a registrace nových čtenářů zdarma.
V listopadu knihovníci regionálních knihoven navštívili katedrálu Sv. Víta Její prohlídka s průvodcem byla nezapomenutelná.
V prosinci se knihovna podílela na organizaci 3.ročníku Rozsvícení vánočního stromu.
Naše knihovna má k 31.12.2018 celkem 1877 svazků, odebírala 19 titulů periodik.
_________________________________________________________________________________

 

 

KNIHOVNA 2019

Koncem března  uspořádala knihovna již sedmnáctý ročník celorepublikové akce „Noc s Andersenem“.  Pro děti byl  připraven bohatý program.  Celý večer byl věnován kulatému  výročí (70 let) nakladatelství Albatros, které se specializuje na  vydávání literatury pro děti a mládež. Účastníci četli, vyplňovali kvízy, vědomostní  soutěže, nechyběly ani   pohybové aktivity. Večer  se vyráběly velikonoční dekorace. O půlnoci se všichni vydali na výšlap, jehož součástí bylo dle jednotlivých indicií  určit trasu pochodu a při tom plnit zadané úkoly. Bylo zajištěno pro všechny občerstvení. Spalo se v zasedací místnosti OÚ. Všechny děti  dostaly  na rozloučenou od místního podnikatele p. Bohuslava Hrušky balíčky.
V květnu navštívily knihovnu děti z místní Mateřské školy. Osmnáct dětí v doprovodu učitelky a praktikantky si prohlédly knihovnu. Prolistovaly  si dětské knihy a časopisy, poslechly si pohádku a výklad jak se chovat ke knížkám.

Obecní knihovna má k 31.12.2019 1857 svazků,  odebírala 18 titulů periodik a bylo odepsáno 32 úbytků. Jednalo se o knihy starší, které se v posledních 15 letech nepůjčovaly.

 

KNIHOVNA 2020

Pandemie ovlivnila veškeré dění  v obci. Byla tím zasažena i knihovna, která  byla z nařízení vlády  na jaře a později i na podzim uzavřena. Nekonaly se žádné akce. V listopadu byly vyměněna okna v celé budově Kamlepičky, následně byla provedena výmalba.
K 31.12.2020 má knihovna 1865 svazků, odebírala 20 titulů periodik.
___________________________________________________________________________

KNIHOVNA  2021

Tento rok  velice poznamenalo nařízení vlády, kdy kvůli covidu byly všechny knihovny  uzavřeny. Znovu se obnovil provoz až 20.4.2021. Poté bylo již do konce roku otevřeno, ale s určitým omezením počtu osob, použitím respirátoru a dezinfekcí  rukou. Konal se pouze Týden knihoven a to ve dnech 5.-7.10. V dané  době  byla vyhlášena amnestie na poplatky  a zdarma  registrace nových  čtenářů.
Obecní knihovna má ke 31.12. celkem  1789 svazků, odebírala 19 titulů periodik.  Přírůstky činily 27svazků, úbytky 23 svazků.

__________________________________________________________________________________

KNIHOVNA 2022
Místní knihovna fungovala tento rok v obvyklou otevírací dobu. Pouze v době pandemie byl stanoven počet účastníků  při  půjčování knih. To se však postupně měnilo a od března již neplatila žádná nařízení týkající se covidu. 
V knihovně se uskutečnilo setkání  dětí z místní školky s lektorkou  milevské knihovny. Postupně si děti do školky půjčovaly doporučené dětské knihy ,  které po přečtení vracely zpět  do knihovny.
V době Adventu  v daný den bylo možné přinést si domů  betlémské světlo. To do knihovny doručili skauti.
Ke konci  tohoto roku  bylo v knihovně 1818 svazků knih, z toho 429 naučné, 1389svazků krásné literatury. Knihovna odebírala  17 titulů  periodik, převážně tzv. remitendy, přírůstky činily  29 svazků. Doposud je nezměněn roční registrační poplatek ve výši 50 korun.